Selasa, 18 Februari 2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KHB TEKNIKAL TINGKATAN 2


SMK DANG ANUM, 77300 MERLIMAU, MELAKA.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU – KEMAHIRAN TEKNIKAL
TINGKATAN 2

BULAN
MINGGU
TAJUK PEMBELAJARAN
PBS
CATATAN
JANUARI
1
02/01 – 03/01
PENGURUSAN KELAS
(PENERANGAN PBS TINGKATAN 2)
01.01.2014
Tahun Baru
2
06/01 – 10/01
1.1   REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

(a)    Faktor Utama Reka Bentuk
Aras 1
·      Mengenal pasti faktor reka bentuk

(b)   Jenis Bahan dan Pengikat
Aras 1
·      Mengenal pasti saiz, sifat dan penggunaan bahan serta kesesuaiannya
·      Mengenal pasti jenis-jenis pengikat
·      Menyatakan cara penggunaan pengikat
   
(c)    Alatan Tangan dan Mesin
Aras 1
·      Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan dan mesin mudah alih
·      Mengguna dan menyelenggara mesinB1 D1 E1
Menyatakan dua jenis bahan pembinaan projek
B2 D1 E1
Menerangkan dua bahan pembinaan projek dari segi sifatnya

3
13/01 – 17/01
(d)   Proses
                     i.            Lukisan Projek
Aras 1
·      Membuat lakaran reka bentuk
·      Menilai dan memilih lakaran yang paling sesuai                   ii.            Pembinaan
Aras 1
·      Mengukur, menanda dan memotong
·      Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum
·      Membina dan mencantum bahagian projek

                  iii.            Kemasan 
Aras 1
·      Mengenal pasti alat dan bahagian kemasan
·      Membuat kemasan


B1 D1 E2
Menyatakan dua cara mencantum bahagian projek
14.01.2014
Maulidurrasul
17.01.2014
Thaipusam
4
20/01 – 24/01
(e)   Reka Bentuk Projek
                     i.            Penyatan Masalah atau Keperluan
Aras 1
·      Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan
·      Mengumpul maklumat dan data
·      Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas5
27/01 – 31/01
                   ii.             Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek
Aras 1
·       Menyediakan jadual kerja            
·      Menyenaraikan alatan tangan yang diperlukan*
B3 D1 E1
Menyediakan jadual kerja
30.01.2014
Cuti Peristiwa

31.01.2014
Tahun Baru Cina
FEBRUARI
6
03/02 – 07/02
·      Membuat projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih
     
B3 D1 E2
Menghasilkan projek reka bentuk

B4 D1 E1
Menghasilkan projek reka bentuk mengikut prosedur₁
prosedur₁ : Melakukan kerja mengukur, menanda dan memotong mengikut urutan.  Seterusnya membina, mencantum dan membuat kemasan

B5 D1 E1
Menghasilkan projek reka bentuk dengan daya usaha₁
daya usaha₁ : i.     Cantuman kukuh
                         ii.    Kemasan sempurna

B6 D1 E1
Menghasilkan projek reka bentuk dan melahirkan dengan nilai tambah₁
nilai tambah₁ : Penambahan sesuatu bahan yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid


7
10/02 – 14/02
·      Menguji dan menilai sendiri hasil projek
·      Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang berkualiti8
17/02 – 21/02
                  iii.            Pendokumentasian
Aras 1
·      Mengumpul dan merekod maklumat projek
·      Mengira kos pengeluaran


9
24/02 – 28/02
1.2   ELEKTRONIK

(a)    Nama, Simbol Dan Fungsi Komponen Elektronik
Aras 1
·      Mengenal pasti nama, fungsi, dan simbol komponen elektrik
·         Mengenal pasti jenis perintang, suis, kapasitor dan transfomer
·         Menyatakan unit asas komponen


B1 D2 E1
Menyatakan empat simbol komponen elektronik
B2 D2 E1
Menerangkan tiga komponen elektronik dari segi fungsi

MAC


10
03/03 – 07/03
·         Membaca nilai perintang tetap
·         Membandingkan bezakan antara komponen aktif dengan komponen pasif

B3 D2 E1
Membaca nilai satu perintang tetap
B4 D2 E1
Membaca nilai satu perintang tetap mengikut prosedur₂
prosedur₂ : Bacaan yang tepat


11
10/03 – 14/03
(b)   Membaca Dan Menterjemah Lukisan Elektronik
Aras 1
·         Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar
·         Menterjemah lukisan skematik atau bergambar untuk membuat projek
                     
B3 D2 E2
Menterjemah semua komponen₁ dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar
komponen₁ : Minimum 4 jenis ( Perintang, suis, LED, kapasitor, transistor atau pembaz (buzzer)

B4 D2 E2
Menterjemah semua komponen dalam lukisan skematik kepada lukisan bergambar mengikut prosedur₃
prosedur₃ : Komponen dilukis mengikut kedudukan dan kekutuban yang betul

12
17/03 – 21/03
(c)    Penghasilan Projek
                     i.            Alatan tangan
Aras 1
·      Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan
·      Menyenggara alatan tangan

                   ii.            Memateri
Aras 1
·      Mengenal pasti kelengkapan dan bahan pematerian
·      Mengenal pasti komposisi bahan pateri
·      Memateri dengan tepat, kemas, kukuh dan selamat


CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 21/3 – 29/3) – 9 HARI
APRIL
13
31/03 – 04/04
                  iii.            Membuat projek
·      Membentuk kaki komponen
·      Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau bergambar
·      Meyemak semula kedudukan komponen berpandukan litar skematik atau lukisan bergambar
·      Memateri kaki komponen
·      Memotong kaki komponen yang berlebihan
·      Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan jika perlu
·      Membersihkan dan menyimpan semua alatan dan bahan14
07/04 – 11/04
1.3  LUKISAN TEKNIK

(a)    Alatan Lukisan Teknik
Aras 1
·       Mengenal pasti nama dan penggunaan alatan lukisan teknik   

B1 D3 E1
Menyatakan empat alatan lukisan teknik
B2 D3 E1
Menerangkan empat alatan tangan lukisan teknik dari segi fungsinya

15
14/04 – 18/04
(b)   Jenis Garisan
Aras 1
·         Melukis pelbagai garisan dengan menggunakan alatan lukisan
·         Melukis bulatan, segi empat dan segi tiga


16
21/04 – 25/04
(a)    Unjuran Ortografik
Aras 1
·         Melukis unjuran ortografik

B3 D3 E1
Melukis unjuran ortografik
B4 D3 E1
Melukis unjuran ortografik mengikut prosedur₄
prosedur₄ : Kaedah dan teknik yang betul
B5 D2 E1
Melukis unjuran ortografik dengan daya usaha₂
daya usaha₂ :
i.      Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima ± 1 mm)
ii.     Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul
iii.   Hasil lukisan betul dan bersih

MEI
17
28/04 – 02/05
·      Mendimensi lukisan unjuran ortografik

01.05.2014
Hari Pekerja
18
05/05 – 09/05
1.4 MASAKAN

(a)    Perancangan Menu
Aras 1
·      Menyenaraikan faktor penting dalam merancang menu
     
(b)   Penyediaan dan Penyajian Makanan
Aras 1
·      Menerangkan maksud hidangan sepinggan lengkap
·      Mengenal pasti hidangan sepinggan lengkap
     Mengenal pasti alatan dan kelengkapan dapur
·      Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara timurB1 D4 E1
Menyatakan lima faktor penting dalam merancang menu

B1 D4 E2
Menyatakan maksud hidangan sepinggan lengkap

B1 D4 E3
Menyatakan tiga contoh hidangan sepinggan lengkap

19
12/05 – 16/05
·      Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman berkhasiat
·      Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap cara barat
·      Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan membuat pengiraan kos minuman yang menyegarkan

13.05.2014
Hari Wesak
20
19/05 – 23/05
Aras 2
·      Menyedia, memasak, menghias, menyaji dan  membuat pengiraan kos hidangan sepinggan lengkap mengikut budaya setempat

(c)    Etika Makan
Aras 1
·      Menerangkan etika makan
·      Mengenal adab dan sopan semasa makan
·      Mengamalkan etika makan yang sopan

B2 D4 E1
Menerangkan lima adab dan sopan semasa makan

21
26/05 – 27/05
ULANGKAJI


JUN
CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 27/5 – 14/6) – 19 HARI
22
16/06 – 20/06
1.5 TANAMAN HIASAN

(a)    Pemasuan Semula
                     i.            Memasu semula
Aras 1
·      Mengenal pasti tujuan memasu semula
·      Memilih pasu atau bekas yang sesuai untuk memasu semula
·      Menyediakan medium memasu
·      Memasu semula tanaman hiasan
B1 D5 E1
Menyatakan dua tujuan pemasuan semula tanaman hiasan

B1 D5 E2
Menyatakan dua ciri tanaman hiasan dalam bekas yang perlu pemasuan semula

23
23/06 – 27/06
                   ii.            Penjagaan
Aras 1
·         Menjaga tanaman hiasan selepas pemasuan semula


JULAI
24
30/06 – 04/07
ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL

1.1   LUKISAN TEKNIK  (7 minggu)

a.    Lukisan Isometrik
Aras 1
· Mengenal pasti paksi lukisan isometrik
· Melakar lukisan isometrik


B3 D4 E1
Melukis lukisan isometrik

B4 D4 E1
Melukis lukisan isometrik mengikut prosedur₄
prosedur₄ : Kaedah dan teknik yang betul

B5 D3 E1
Melukis lukisan isometrik  dengan daya usaha₂
daya usaha₂ :
i.      Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima ± 1 mm)
ii.     Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul
iii.   Hasil lukisan betul dan bersih

25
07/07 – 11/07
a.       Lukisan Isometrik
Aras 2
·  Melukis lukisan isometrik
·  Mendimensi lukisan isometrik


26
14/07 – 18/07
a.       Lukisan Isometrik
Aras 3
·  Menterjemah unjuran ortografik kepada lukisan isometrik


15.07.2014
Nuzul Al-Quran
27
21/07 – 25/07
b.      Lukisan Hamparan
i.      Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari
Aras 1
·  Menyatakan konsep hamparan
·  Melukis lukisan hamparan kaedah garis selari

B3 D4 E2
Melukis lukisan hamparan garis selari

B4 D4 E2
Melukis lukisan hamparan garis selari mengikut prosedur₄
prosedur₄ : Kaedah dan teknik yang betul

B5 D3 E3
Melukis lukisan hamparan garis jejari dengan daya usaha₂
daya usaha₂ :
i.      Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima ± 1 mm)
ii.     Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul
iii.   Hasil lukisan betul dan bersih

OGOS
28
28/07 – 01/08
b.      Lukisan Hamparan
i.         Lukisan Hamparan Kaedah Garisan Selari
Aras 1
·  Melukis lukisan hamparan kaedah garis jejari

28-29.07.2014
* Hari Raya Puasa
29
04/08 – 08/08
c.       Lukisan keratan Penuh
Aras 1
·  Menyatakn konsep keratan penuh
·  Melakar lukisan keratan penuhB3 D4 E4
Melukis lukisan keratan penuh

B4 D4 E4
Melukis lukisan keratan penuh mengikut prosedur₄
prosedur₄ : Kaedah dan teknik yang betul

B5 D3 E4
Melukis lukisan keratan penuh dengan daya usaha₂
daya usaha₂ :
i.      Ukuran dan penyambungan garisan objek tepat (had terima ± 1 mm)
ii.     Garisan binaan dan garisan objek dilukis dengan betul
iii.   Hasil lukisan betul dan bersih
30
11/08 – 15/08
c.       Lukisan keratan Penuh
Aras 2
·  Melukis keratan penuh31
18/08 – 22/08
c.   Lukisan keratan Penuh
Aras 2
·  Melukis keratan penuh


21.08.2014
Kejohanan Balapan & Padang
32
25/08 – 29/08
ELEKTIF : KEMAHIRAN TEKNIKAL

1.3     ELEKTRONIK (7 minggu)

a.       Nama, simbol dan fungsi komponen elektronik
Aras 1
· Mengenal pasti nama, simbol dan fungsi komponen elektronik.


B1 D6 E1
Menyatakan dua jenis diod

B1 D6 E2
Menyatakan simbol diod dan perintang peka cahaya

B2 D5 E1
Menerangkan diod dan perintang peka cahaya dari segi fungsinya
31.08.2014
Hari Kebangsaan
SEPTEMBER
33
01/09 – 05/09
b.      Membaca dan menterjemah lukisan skematik
Aras 1
· Membaca dan menterjemah lukisan skematik kepada lukisan bergambar34
08/09 – 12/09
c.       Penghasilan projek
Aras 1
· Membentuk kaki komponen
· Memasang komponen seperti dalam lukisan skematik atau lukisan bergambar
· Menyemak semula kedudukan komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar

B3 D5 E1
Menghasilkan projek elektronik

B4 D5 E1
Menghasilkan projek elektronik mengikut prosedur₅
prosedur₅ : Komponen berkutub dipasang mengikut kekutuban

B5 D4 E1
Menghasilkan projek elektronik yang berfungsi dengan daya usaha₃
daya usaha₃ : Kemas dari segi susun atur komponen

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 12/9 – 20/9) – 9 HARI
35
22/09 – 26/09
c.   Penghasilan projek
Aras 1
· Memateri semua kaki dan tamatan komponen
· Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
· Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.                 36
29/09 – 03/10
c.   Penghasilan projek
Aras 1
· Memateri semua kaki dan tamatan komponen
· Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
· Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.OKTOBER

37
06/10 – 10/10
c.   Penghasilan projek
Aras 1
· Meateri semua kaki dan tamatan komponen
· Memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas
· Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.


05.10.2014
*Hari Raya Haji
38
13/10 – 17/10
c.   Penghasilan projek
Aras 1
· Menguji projek yang telah siap dan membuat kerja pembaikan
· Membersih dan menyimpan semua alatan dan bahan.
39
20/10 – 24/10
1.4   PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN (2 minggu)
a.    Konsep keusahawanan
Aras 1
·      Menyatakan maksud usahawan dan keusahawanan

b.   Ciri utama usahawan
Aras 1
·         Mengenal pasti ciri utama usahawan
·         Mengenal pasti faedah menjadi usahawan berbanding dengan kerjaya lain

Aras 2
·      Menilai diri dan membuat perbandingan dengan ciri usahawan
·         Mengkelaskan bidang kegiatan yang diceburi  oleh usahawan

23.10.2014
Deepavali
25.10.2014
Awal Muharram
40
27/10 – 31/10
c.   Usahawan dalam negeri
Aras 1
·      Mengenal pasti usahawan dalam negeri dan faktor kejayaannya

d.   Peranan agensi dalam membantu usahawan
Aras 1
·      Mengenal pasti pelbagai agensi kerajaan yang membantu usahawan
·      Mengenal pasti jenis  bantuan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan kepada usahawan

B1 D7 E1
Menyatakan lima agensi kerajaan yang membantu usahawan
B2 D6 E1
Menerangkan dua agensi kerajaan dari segi bantuan yang diberikan kepada usahawan

NOVEMBER
41
03/11 – 07/11
ULANGKAJI


42
10/11 – 14/11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


43
17/11 – 21/11
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


CUTI AKHIR TAHUN ( 21/11/2014 – 04/01/2015) – 44 HARI
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am =  209  hari
Jumlah Hari Cuti Penggal = 81  hari 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Nota: Hanya ahli blog ini sahaja yang boleh mencatat ulasan.